Ομιλία για τη σημερινή εκπαίδευση και την παιδεία του γένους από το 8ο Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης