ΟΜΙΛΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΡΟΥΣΑΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΑΝΖΑΝΙΑΣ Κ. ΑΓΑΘΟΝΙΚΟΥ