Ολοκληρώθηκε ο "Πολιτιστικός Χειμώνας"¨των Ακριτών του Πόντου