Ολοκληρώθηκε η πρώτη περίοδος φιλοξενίας παιδιών στις εγκαταστάσεις της Παναγίας Δοβρά