"Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης" ξεκινά η Ελληνική Αστυνομία