Όλη η προκήρυξη για τα δημόσια IEK Τουρισμού - Οι εγγραφές και τα δικαιολογητικά