Οκτώ στους δέκα συνταξιούχους έχουν φθάσει στην εξαθλίωση