Οι συνάδελφοι αποχαιρετούν την άτυχη Σοφία Ζεϊμπογλου Ζεμεράκη Παπασπύρου