Οι Συμμαθητές: Επεισόδια 113 - 114 - 115, 3ος κύκλος