Οι στόχοι της κυβέρνησης στην εαρινή σύνοδο του ΔΝΤ