Οι ρωσικές αρχές εξέδωσαν άδεια διανομής της αμφιλεγόμενης ταινίας “Ματίλντα”