Οι πρώτες φωτογραφίες από το φιλόδοξο «Red Speedo»