Οι μετακινήσεις των Βουλευτών/ριών προ κρίσης και μετά κρίσης