Οι κινήσεις για να περιορίσετε τις επιβαρύνσεις των νέων αντικειμενικών…