Οι ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή θα δημιουργήσουν στρατιωτική ένωση τύπου ΝΑΤΟ