Οι ηλικιωμένοι συμπολίτες μας ενημερώνονται για ιατρικά θέματα