Οι ελλαδεζοι ψήφισαν Αριστερά , δηλαδή διαμελισμό της χώρας και προσφυγιά για τα παιδιά τους .