Οι διακοπές του Γιώργου Παπανδρέου και η φωτογραφία με τη γκλίτσα