Οι Αθηναίοι κουρεύονταν σπάνια και θεωρούσαν το μπάνιο αμαρτία