Οι απανταχού Πόντιοι της Ευρώπης έσμιξαν στο Ludwigshafen