Οι άνθρωποι μπορούν να απορροφούν ενέργεια από άλλους ανθρώπους όπως κάνουν τα φυτά!