Οι 10 χώρες της ΕΕ με τους μεγαλύτερους στρατούς...και η "περίεργη" θέση της Ελλάδας!!!