Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης για τη ΔΕΗ