Ο τρόμος είναι ένα ιδεώδες μέσο για την άσκηση εξουσίας

Ετικέτες: