Ο «Πόνος & η ασθένεια» στον «Ορθόδοξο Λόγο» της Κυριακής