Ο Π. Μπούμπουρας συμμετέχει στη διοργάνωση διατλαντικού συνεδρίου στο Κίεβο