Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ 50ο ΡΑΛΛΥ ΔΕΘ.