Ο μπαρμπα - Σπύρος Βουτσινάς Μια μνήμη από τον τελευταίο μπουτιέρος (Βαρελοποιός)