Ο Μεσογειακός κυκλώνας είναι πιθανό να χτυπήσει την χώρα την Παρασκευή