Ο M. ΚΑΤΣΑΡΟΣ, Ο K.ΠΑΛΑΜΑΣ ΕΙΧΑΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ!