Ο ΛΕΓΚΑΛΙΣΜΟΣ (ΣΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ) ΕΊΝΑΙ ΚΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Προέλευση