Ο Κυριάκος Χατζηκυριακίδης, εκλέχτηκε ο πρώτος καθηγητής της Έδρας Ποντιακών Σπουδών