Ο Κοτζιάς από το βήμα του ΟΗΕ: Η Ελλάδα είναι πυλώνας σταθερότητας