Ο Κοσματόπουλος θα βρει κλειστές όλες τις πόρτες από τους κατοίκους του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού