Ο Ιούδας φιλούσε… υπέροχα! Γιώργος Καρυπίδης-Αντώνης Χειμωνίδης στα Δημοκρίτεια