Ο ιδρυτής της Διεξόδου κ. Κορδόσης για την 2η Αναπτυξιακή έκθεση. Βίντεο