Ο, η, το «Jason-Αντιγόνη» και με τη... βούλα, ΑΝΕΥ φύλου