Ο Γρεβενιώτης Γιώργος Μπακαΐμης κάνει το πρώτο του μπάνιο για το 2018!! (εικόνες)