Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας κήρυξε την Σαμοθράκη, για έξι (6) μήνες, σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας