Ο ΦΙΛΟΣ Ο ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ... Τον θυμάμαι τον Λουκιανό. Να υμνεί τα απλά και τα σπουδαία. Τα θερινά, τα σινεμά..