Ο ετήσιος χορός του Συλλόγου Γονέων Παιδιών με Δυσλεξία και Μαθησιακές Δυσκολίες Ξάνθης