Ο «Ερωτόκριτος», τρείς (3) αιώνες από την πρώτη εκτύπωσή του, βρίσκεται στη Βιβλιοθήκη Γρεβενών!!!