Ο Διευθυντής Α/θμιας Εκπαίδευσης και ο αντιδήμαρχος για θέματα εθελοντισμού στο πρόγραμμα "Καλοκαίρι στην Πόλη μου"