Ο άνδρας που συνελήφθη για τα απολιθώματα ήταν αυτός που είχε καταγγείλει την κλοπή