Ο άνδρας που είναι καλυμμένος με όγκους σε σώμα και πρόσωπο