Νομοσχέδιο υπουργείου Παιδείας: Συγκεντρωτισμός, έλεγχος, «κόφτης» στις δαπάνες και αξιολόγηση