Να μην χαρίσουμε τον πατριωτισμό στους φασίστες !!!