Ν. Αφρική: Κήρυξη της χώρας σε κατάσταση έκτακτης καταστροφής λόγω ξηρασίας