ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ: Ως εκ θαύματος χθες δεν κάηκε ένα απίστευτου σε κάλος δάσος