Μπλόκο στα πανεπιστημιακά συγγράμματα από τους απλήρωτους εκδότες